..อ่านข่าวย้อนหลัง..

             แมลงหวี่ขาว  ศัตรูพืชกักกันใน  อียู  >>>         
             ประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพไมโครซ่า  >>>
             ลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต
>>>
             เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชในแก้วมังกร
>>>
             หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด  >>>
             แจ้งเกษตรกรผู้ปลูกและผู้ค้าทุเรียน,มังคุด  >>>
             เพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง  >>>
             เตือนผู้ปลูกไม้ผลรับมือฤดูร้อน  >>>
             หนอนทราย  >>>
             โรคไหม้ข้าว   >>>
             นายอำเภอแจ้งระวังการระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง   >>>
             เพลี้ยไฟในมังคุด   >>>
             มะนาวพืชน่าปลูก   >>>
             ผลไม้ปลอดภัยกล้วยไข่ส่งออก >>>
             การเลี้ยงชันโรง >>>
             การปลูกผักหวาน เชิงระบบ >>>
             ส่งผลไม้ไทยตีตลาดจีน >>>
             มะรุม >>>
             โครงการกล้วยไข่ส่งออก >>>
             แจ้งต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน >>>
             วิธีใช้น้ำส้มควันไม้  >>>
           การทำน้ำกรดชีวภาพ  >>>
           เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวหลังเก็บเกี่ยว >>>
           ข้อควรปฏิบัติในการดูแลสวนไม้ผลในระยะที่มีฝนตกชุกและหลังจากน้ำท่วมขัง >>>
           เผยเส้นทางปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม>>>
           ปลูกมะละกอกันดีกว่า >>>
           เตือนเกษตรกรนอกโครงการซื้อกล้ายางจากแหล่งน่าเชื่อถือ >>>
           เตือนหนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกองจะระบาด >>>
           กระจายลำไยสด 10,000 ตัน ผ่านเครือข่ายสหกรณ์ >>>
           รู้ไว้ได้ประโยชน์ : ข้าหอมพื้นเมืองไทยกับการแปรรูป >>>
           ทิศทางการเกษตร : อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด เมืองต้นแบบแก้จน >>>
           เร่งปลูกสบู่ดำแจกเกษตรกรปลูกสกัดน้ำมัน >>>
           การทดสอบของเมล็ดข้าวอย่างง่าย >>>
           ประมวลภาพการฝึกอบรมนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ (นอส.) ปี 2550  วันที่  25-29   มิย.50 >>>
                โหลดภาพนิ่งได้ที่นี่ค่ะ >>>
           การดูแลสวนทุเรียนในระยะออกดอก  >>>
           ล้างพิษด้วยผลไม>>>
           การป้องกันและกำจัดหนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นในทุเรียน >>>