เผยเส้นทางปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่

 

กระทรวงเกษตรฯ 16 ส.ค.
                        - ว่าที่ปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่ เลขาฯ สปก.คนปัจจุบัน โตจากกรมชลประทาน

                          เส้นทาง นายเฉลิมพร พิรุณสาร เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งจะเลื่อนขึ้นเป็นปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่ เกิดเมื่อ 10 ต.ค. 2493 จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขา  Civil Engineering Adamson University    ประเทศฟิลิปปินส์    และวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต        สาขา  Agricultural Engineering Araneta University Foundation ประเทศฟิลิปปินส์   ส่วนด้านการทำงาน เป็นผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสำนักชลประทาน กรมชลประทานตั้งแต่ปี 2543 และกรกฎาคม 2547 ย้ายมาเป็นรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปลายปี 2550  ย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ก่อนขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ในอีก 2 ปีต่อมา และตำแหน่งล่าสุดเป็นเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตั้งแต่เดือน มิ.ย.ปีที่แล้ว

แหล่งที่มา   http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/90861.html   ่าววันที่  16  สิงหาคม  2553