การออกตรวจเยี่ยมเพื่อคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด  ประจำปี  2554

                                  เมื่อวันที่  13  ตุลาคม  2554  นายเรืองพจน์   ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่นระดับจังหวัด  ประจำปี  2554   ณ  สวนคุณประสาน   ธรรมศร   หมู่ที่  7  ตำบลพลวง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี