การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 10/2554

                                  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม  2554 นายสนิท  มีพืชน์ และ นายเจริญ  ศรียวง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  พร้อมทั้งชี้แจงและประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการเกษตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ โดยมีนายสมโภชน์  สิทธิเวช นายอำเภอเขาคิชฌกูฏเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้