ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2554
ครั้งที่ 12/2554

                                เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  2554  นางสาวธารทิพย์   ศรีบัวรอด  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  เข้าร่วมประชุม  และชี้แจงโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555  และประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการเกษตรต่างๆ  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี   โดยมีนายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้