การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
อำเภอเขาคิชฌกูฏ  ประจำเดือนธันวาคม 2554

                          เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  2554  นางสาวธารทิพย์   ศรีบัวรอด   เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดยมี นายสมโภชน์   สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  เป็นประธานการประชุม