วาตภัย

                       เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2554  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้รับแจ้งเบื้องต้นจากเกษตรกร เกี่ยวกับวาตภัยว่า  เมื่อเวลาประมาณ  04.00 น.  ของวันที่  23  มีนาคม  2554  ที่ผ่านมา  ได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้น ในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ  ซึ่งครอบคลุมที้ง 5 ตำบล  ทำให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรในหลายพื้นที่

                       นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  พร้อมเจ้าหน้าที่   ร่วมกับ  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  นายกเทศมนตรีตำบลในพื้นที่   และสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 7   และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี  ได้เข้าตรวจสอบ ในพี้นที่ที่เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากวาตภัย  ปรากฎว่าพบพืชผลทางการเกษตรเสียหายมากมายและทำให้มีผล กระทบต่อการคาดคะเนผลผลิตในพื้นที่ 

                       ทั้งนี้นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้ประมาณความเสียหายต่อผลผลิต ทางการเกษตรในส่วนของทุเรียนไว้ประมาณ  30  กว่าตัน และจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลของผู้ประสบภัย  เพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือในภาคการเกษตรต่อไป