การประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชน  ระดับอำเภอ

                                    เมื่อวันที่  14  กรกฎาคม  2554  นายเพิ่มเกียรติ  จุลจาจันทร์  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชน  ระดับอำเภอ  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  เพื่อหาแนวทางส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ  โดยมีนายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  เข้าร่วม