การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด

                               เมื่อเร็วๆ นี้  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด ได้แก่  ข้าว   ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจในการขึ้นทะเบียนครั้งนี้