การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล

                       เมื่อวันที่ 23 มีนาคม  2554  คณะกรรมการเลือกตั้งอำเภอเขาคิชฌกูฏ   ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล  โดยนายเรืองพจน์  ธารานาถ  เลขาคณะกรรมการเลือกตั้งอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้ชี้แจง ขั้นตอนและวีธีการในการเลือกตั้งให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนที่จะเข้าคูหา

                      ทั้งนี้การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลได้เสร็จสิ้นเวลา  11.00 น. ผลการเลือกตั้งมีดังนี้
                      1.  ตำบลชากไทย  ได้แก่   นายสมบูรณ์ลาภ  โอสถเจริญ
                      2.  ตำบลพลวง  ได้แก่  นายอุดร  รัตนไชย
                      3.  ตำบลตะเคียนทอง  ได้แก่  นายประจิตต์  พงษ์สำราญ
                      4.  ตำบลคลองพลู  ได้แก่  นายสวัสดิ์  ขำเจริญ 
                      5.  ตำบลจันทเขลม  ได้แก่  นายพุฒิไกร  ดวงเดช