มอบผัก  โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย

                           เมื่อวันที่  15  กันยายน  2554  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  มอบเมล็ดพันธุ์ผัก  ต้นกล้า เชื้อเห็ด  พร้อมปุ๋ยน้ำ  ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์  กิจกรรม ปลูกผักอินทรีย์ในครัวเรือนเพื่อบริโภคและจำหน่าย  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี