การประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  อำเภอเขาคิชฌกูฏ

                               เมื่อวันที่ 2  มีนาคม  2554  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เข้าร่วมการประชุมกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน  เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  โดยนายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้