การประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  อำเภอเขาคิชฌกูฏ

                            เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม  2554  นางสุกัญญา  สิทธิเวช  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   ได้เข้าร่วมการประชุมกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน  เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอ เขาคิชฌกูฏ  โดยมีนายเพิ่มเกียรติ  จุลจาจันทร์  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง   เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้