ร่วมประชาสัมพันธ์ 
"โครงการสืบสานประเพณีไทย ไหว้พระบาทพลวง ห่วงใยสิ่งแวดล้อม"

              เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์  "โครงการสืบสานประเพณีไทย ไหว้พระบาทพลวง ห่วงใยสิ่งแวดล้อม"  ณ บริเวณหน้าอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ซึ่งมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของงานประเพณี  ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะซึ่งได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากภาคส่วนต่าง ๆ