ผลไม้ปลอดภัย  กล้วยไทยส่งออก   ครั้งที่  2

                           เมื่อวันที่ 11  กุมภาพันธ์  2554  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ร่วมกับ  เทศบาลตำบลพลวง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี  และ  จังหวัดจันทบุรี   จัดงาน  "ผลไม้ปลอดภัย  กล้วยไทยส่งออก"  ครั้ง ที่ 2  ภายใต้งานรักษ์เหลืองจันท์  วันดอกไม้บาน  ณ  บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกฯ    ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดกล้วยไข่ดิบ  และ กล้วยหอมดิบ  การแปรรูปอาหารจากกล้วย  แข่งขันการกินกล้วย  และนิทรรศการเกี่ยวกับกล้วย  โดยนายธีระเทพ  ศรียะพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นผู้มอบโล่  รางวัลเงินสด  และประกาศนียบัตร  แก่ผู้ชนะการประกวด กล้วยไข่ดิบและกล้วยหอมดิบ