พิธีเปิดเทศกาลนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาท  เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2554

                                   เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554  นายธีรเทพ  ศรียะพันธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลนมัสการปิดทอง รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี ประจำปี  2554  โดยมีพระครูธรรมสรคุณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   ซึ่งนายสุวิทย์  อาจนาวัง  เกษตรจังหวัดจันทบุรี   ได้นำทีมข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย