การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรอำเภอเขาคิชฌกูฏ

                               เมื่อวันที่  11  มกราคม  2554  นายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ทั้งนี้ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานการเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการ ทราบถึงวิธีการ  หลักเกณฑ์  และเงื่อนไขต่างๆ    ณ  ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกฏูฏ  โดยมี  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  เป็นกรรมการและเลขานุการ  ร่วมชี้แจง