ติดตามสถานการณ์ไม้ผล

                        เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2554  นายยุคล  ชนะวัฒน์ปัญญา  ส.ส.จันทบุรี  ได้เข้าติดตามสถานการณ์ไม้ผล  ณ  ตำบลตะเคียนทอง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีนายเรืองจพน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  นายสมัย  วุฒิชัย  นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนทอง  และเกษตรกรตำบลตะเคียนทอง  เข้าร่วม