การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตโยเกิตร์ตผลไม้ สละลอยแก้ว
และไส้กรอกข้าวทรงเครื่อง

                        เมื่อวันที่  27  มีนาคม  2554  นางสาวสวรส  แดงท่าขาม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ได้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตโยเกิตร์ตผลไม้  สละลอยแก้ว  และใส้กรอกข้าว ทรงเครื่อง  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี