รักษ์เหลืองจันท์  วันดอกไม้บาน  ครั้งที่ 10

                                 มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี  จัดงาน "รักษ์เหลืองจันท์  วันดอกไม้บ้าน"  ครั้งที่  10   ในวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์  2554  โดยมีนายธีรเทพ  ศรียะพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธี เปิดงาน  เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  2554  ทั้งนี้  นายสุวิทย์  อาจนาวัง  เกษตรจังหวัดจันทบุรี  ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย