ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

                        เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  2554  เทศบาลตำบลตะเคียนทอง  ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  จากองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านโหนด  อำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา โดยทางเทศบาลได้ให้ความรู้และพาศึกษาดูงานในพื้นที่  ทั้งนี้  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย