กิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2554 

                           เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2554  อำเภอเขาคิชฌกูฏ และเหล่ากำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน  พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ  และลูกจ้าง  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน  ประจำปี  2554  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ โดย  มีนายสมโภชน์  สิทธิเวช   นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เป็นประธานในพิธี  ทั้งนี้  เหล่ากำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และมอบทุนการศึกษา  แก่นักเรียนผู้ยากไร้