การประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  อำเภอเขาคิชฌกูฏ

                            เมื่อวันที่  10 สิงหาคม   2554  นายเรืองพจน์  ธารานาถ   เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เข้าร่วมการประชุมกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน  เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอ เขาคิชฌกูฏ  โดยมีนายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ   เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้