เกษตรจังหวัดจันทบุรีมอบนโยบาย

                                    เมื่อวันที่ 17  มกราคม  2554  นายสุวิทย์  อาจนาวัง  เกษตรจังหวัดจันทบุรี  ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานเกษตร อำเภอเขาคิชฌกูฏ  และมอบนโยบายการดำเนินงาน  แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ