กิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

                             เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2554  นายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เชิญชวน  นักเรียน   นักศึกษา   ข้าราชการ  และประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมบริจากโลหิตกับสภากาชาดไทย   ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  เข้าร่วมกิจกรรมด้วย