งานพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวาคม  2553 

                              เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม  2553  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  พร้อมข้าราชการ, พนักงานราชการ ในสำนักงาน  ร่วมวางพานพุ่มในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวาคม  2553  และร่วมถวายคำสัตย์ปฎิญาณ  ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ    จังหวัดจันทบุรี  โดยมีนายสมโภชน์  สิทธิเวช  เป็นประธานในพิธี