บรรยากาศการแข่งขันกินผลไม้ในงานมหกรรมทุเรียนโลก  จังหวัดจันทบุรี

                               บรรยากาศสนุกๆ  ในการแข่งขันกินผลไม้ในงานมหกรรมทุเรียนโลก  จังหวัดจันทบุรี  ปี 2554  ณ  บริเวณหน้าทางเข้าสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช    มีแม่ค้า  พ่อค้า  นักท่องเที่ยว  ทั้งชาวไทย  และต่างประเทศ  ให้ความสนใจเพียบ!