งานมหกรรมทุเรียนโลกจันทบุรี ปี 2554

                                เมื่อวันที่  5   พฤษภาคม  2554  จังหวัดจันทบุรี  ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี   ได้จัดงานมหกรรมทุเรียนโลกปี 2554  ขึ้น  ณ  บริเวณสนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชย  อำเภอเเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีกิจกรรมการประกวดผลไม้  เช่น  ทุเรียน  เงาะ  มังคุด  ลองกอง  โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเกษตรอำเภอต่าง ๆ  ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรนำผลไม้เข้าประกวด 
                                นอกจากนี้  6 - 15  พฤษภาคม  2554  ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย  เช่น  แข่งขันกินผลไม้  ประกวดการจัดกระเช้าผลไม้  แข่งขันตำส้มตำทุเรียน  ฯลฯ  โดยจัดกิจกรรม  ณ  บริเวณถนนเทศบาล 3  (หน้าป้ายทางเข้าสวนสาธารณะฯ)  อ.เมือง  จ.จันทบุรี