โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

                         เมื่อวันที่  19  พฤษภาคม  2554  นายเกรียงเดช  เข็มทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ได้เป็นประธานในพิธีเปิด งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามกุฎราชกุมาร   เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ    ณ  เทศบาลตำบลตะเคียนทอง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี    โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง  เกษตรจังหวัดจันทบุรี  เป็นผู้กล่าวรายงาน    และ  นายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  พร้อมข้าราชการในพื้นที่  ให้การต้อนรับ   

                        อนึ่ง  นายธีรเทพ  ศรียะพันธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เมื่อปฏิบัติภารกิจอื่นเสร็จสิ้น  จึงเข้าตรวจเยี่ยมกิจกรรมต่าง ๆ ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ดังกล่าว