การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2554

                             เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2554  นายประชา  เตรรัตน์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  และคณะ  เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  ณ  บ้านคลองตากิน  หมู่ที่ 9  ตำบลคลองพลู  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ   นายสวัสดิ์  ขำเจริญ  ผู้ใหญ่บ้าน  เกษตรในพื้นที่   และข้าราชการหลายหน่วยงานให้การต้อนรับ