ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวเปิดการเสวนา

                             เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2554  นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้กล่าวเปิดการเสวนา  "การขับเคลื่อนธุรกิจผลไม้ผ่านกลไกภาคสหกรณ์ในพื้นที่บูรณาการการเกษตร"  และ  "การบูรณาการการทำงานและนำเสนอองค์ความรู้ต้นแบบ  เพื่อวางแผนบริการจัดการผลไม้การปรับโครงสร้างธุรกิจ ภาคสหกรณ์  และการจัดการหาแหล่งทุนให้เกษตรกร  ผ่านกลไกสหกรณ์"   ณ  สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดย   นายณรงค์  ธีรจันทรางกูร   รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  กล่าวต้อนรับ        ทั้งนี้  นายสุวิทย์  อาจนาวัง  เกษตรจังหวัดจันทบุรี  ได้นำคณะเกษตรอำเภอในเขตพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี  เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ด้วย