มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

                               เมื่อวันที่  29  เมษายน  2554  นายเพิ่มเกียรติ  จุลจาจันทร์  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง  ได้เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยศัตรูพืชระบาด   จำนวน  2  ราย  ณ  ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี