อบรมเกษตรกร  โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                                      เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2554  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม  อาสาสมัครเกษตร  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดยเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงถึงเนื้อหาของโครงการ  บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตร  และมีวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวให้ความสนใจกันอย่างมาก