ร่วมงานกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

                          เมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน 2553  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่  ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำกล้าไม้  และเอกสารทางวิชาการเกษตร  ไปแจกให้แก่เกษตรกรผู้ที่สนใจ  ณ  วัดเนินมะหาด  หมู่5 ตำบลชากไทย  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี