ร่วมงานกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

                          เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2554  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่  ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำเอกสารทางวิชาการเกษตร  ไปแจกให้แก่เกษตรกรผู้ที่สนใจ  ณ  ศาลากลางบ้าน  หมู่ที่ 3 ตำบลชากไทย  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี