ประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ช.ก.  ครั้งที่ 1/2554

                                  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนขึ้น เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  โดยมี  นายสมโภชน์  สิทธิเวช  เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้