ประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  ครั้งที่  3/2554

                                เมื่อวันที่  26  เมษายน  2554  นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  พร้อมเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมประชุมรับฟังและชี้แจงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  (วาตภัย)  ณ  ห้องประชุมชั้น 2  ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจัทบุรี   โดยมีนายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้