ร่วมสังเกตการณ์และเรียนรู้การติดตั้งและทดสอบโปรแกรมสมุดทะเบียนเกษตรกร

                         เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2554  เจ้าพนักงานธุรการ  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์และเรียนรู้การติดตั้งและทดสอบโปรแกรมสมุดทะเบียนเกษตรกร  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้เขียนโปรแกรม มาร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้