การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับอำเภอ

                                  เมื่อวันที่ 29   เมษายน 2554  คณะกรรมการเลือกตั้งอำเภอเขาคิชฌกูฏ   ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ผู้แทนเกษตรกรระดับอำเภอ  ณ  ห้องประชุมชั้น 2  ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดยนายสมโภชน์  สิทธิเวช  ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และ นายเรืองพจน์  ธารานาถ  เลขาคณะกรรมการเลือกตั้งอำเภอ เขาคิชฌกูฏ  ได้ชี้แจง ขั้นตอนและวีธีการในการเลือกตั้งให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนที่จะเข้าคูหา

                                   ทั้งนี้การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลได้เสร็จสิ้นเวลา  11.00 น.  โดยนายสวัสดิ์  ขำเจริญ  ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลคลองพลู  ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนเกษตรกรระดับอำเภอเขาคิชฌกูฏ