บรรยากาศการแข่งขันตำส้มตำทุเรียนลีลา  ในงานมหกรรมทุเรียนโลก ปี 2554

                            บรรยากาศคึกคักครื้นเครงในการแข่งขันตำส้มตำทุเรียนลีลา  ในงานมหกรรมทุเรียนโลก  ปี 2554  เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2554  ณ  บริเวรณหน้าทางเข้าสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกันอย่างเนืองแน่น