พิธีส่งมอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ

                    เมื่อวันที่  20  ธันวาคม  2554  นายธีรเทพ  ศรียะพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทุบรี  ได้เป็นประธานในพิธี ส่งมอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ  บ้านคลองน้ำเป็น  หมู่ 7  ตำบลพลวง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบโครงการดังกล่าว