ตรวจงานโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ

                    เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม  2554  นายจักรี  สุจริตธรรม  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และคณะ  เข้าตรวจงานโครงการชลประทานขนาดเล็ก  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคลองน้ำเป็น  ณ  หมู่ 7  ตำบลพลวง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง  เกษตรจังหวัดจันทบุรี    พร้อมเจ้าหน้าที่  และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ให้การต้อนรับ