การปลูกมะนาวนอกฤดู

                                   สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ร่วมกับ  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)  ให้ความรู้แก่เกษตรกร  ผู้สนใจการปลูกมะนาวและเทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลตะเคียนทอง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่  19  เมษายน  2554  ที่ผ่านมา