ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการผลิตไม้ผลอินทรีย์

                              เมื่อเร็วๆ นี้  สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ ส่งเสริมการผลิตไม้ผลอินทรีย์  กิจกรรมถ่ายทอดความรู้  ณ  ตำบลคลองพลู  ตำบลตะเคียนทอง  ตำบลจันทเขลม  และตำบลพลวง  โดยมีนายเรืองพจน์  ธารานาถ   เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ   เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ 

ภาพกิจกรรมตำบลคลองพลู
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
ภาพกิจกรรมตำบลตะเคียนทอง
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
ภาพกิจกรรมตำบลจันทเขลม
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
ตำบลพลวง