พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

                                    เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2554  นายธีรเทพ  ศรียะพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  ณ  บริเวณสระน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู่ 8 บ้านคลองเจริญ ตำบลพลวง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยมีเหล่าข้าราชการ  นักเรียน  นักศึกษา และประชาชน  มาเข้าร่วมในพิธีกันอย่างคับคั่ง