การประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  อำเภอเขาคิชฌกูฏ

                            เมื่อวันที่  2 กันยายน  2554  นายเรืองพจน์  ธารานาถ   เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เข้าร่วมการประชุมกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน  เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอ เขาคิชฌกูฏ  โดยมีนายเพิ่มเกียรติ  จุลจาจันทร์  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง   เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้