การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอเขาคิชฌกูฏ

                               เมื่อวันที่ 1 มีนาคม  2554  นายสนิท  มีพืชน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ได้เข้าร่วม การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ณ  ห้องประชุมชั้น 2  ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  โดยนายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้