การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  อำเภอเขาคิชฌกูฏ

                        เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2554  นายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เป็นประธานในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ  ณ  ห้องประชุมชั้น 2  ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีนายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และหัวหน้าส่วนราชการหลายหน่วยงานเข้าร่วม