ประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2554

                         เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2554  นายสมโภชน์  สิทธิเวช  นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันอก ปี 2554  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ  เพื่อชี้แจงและหารือถึงเนื้อหาของโครงการ  หลักเกณฑ์  และวิธีการปฏิบัติงาน  โดยมีนายเรืองพจน์  ธารานาถ  เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร   ซึ่งเป็นคณะทำงานและเลขานุการ  ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย