ร่วมงานกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

                          เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2554  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่  ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำเอกสารทางวิชาการเกษตร  ไปแจกให้แก่เกษตรกรผู้ที่สนใจ  และเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้ทราบ  ณ  ศาลากลางบ้าน  หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนทอง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี